A-kassen viste sig som et klogt valg

Sidste år var firmaet, hvor jeg havde fået arbejde nødt til at lukke produktionen ned. Jeg stod derfor til min store overraskelse uden stabil økonomi.

Situationen var rimelig meget fortvivlende. Jeg har aldrig været uden løn. Heldigvis har jeg fra begyndelsen overført penge til arbejdsløshedskasse. Det blev min redning, da jeg til min overraskelse blev uden arbejde.

Jeg har nogen gange spekuleret på, at det var formålsløst at være medlem af akasse. Jeg har jo aldrig været
uden arbejde før i tiden, men heldigivis var jeg kvik nok til at fortsætte med at være indmeldt.

Da jeg uden varsel stod arbejdsløs blev det altså bare en stor hjælp.

Arbejdsløsheds-kassen assisterede med at sætte mig ind i det med penge og det juridiske, ligesom de var behjælpelige med at være opmærksom på splinternye jobs, frembringesvar på jobopslag og cv. Det var faktisk ret let.

Det er svært at finde job i min fagområde. På baggrund af det var jeg forberedt på, at jeg skulle være arbejdssøgende i lang tid. Økonomisk ville det blive stramt, men det kunne godt lade sig gøre. Jeg kunne få dagpenge som meldt ind i en arbejdsløshedskasse. Derfor var jeg tilsikret finansielt. Dagpenge er ikke lige så meget en stabil løn, men jeg har råd til at beholde min motorcykel, og jeg går ikke sulten i seng. Det er det væsenligste for mig, og det er jeg meget taknemmelig over.

Der findes jo rigelig akasser, og det væsentligste for mig er, at min a kasse er væsentligt for min branche. Arbejdsløsheds-kassen skal endvidere være troværdige. Glædeligvis følte jeg mig det rigtige sted.

Jeg fik tilbudt et par planlagte tider hos min akasse, og der var desuden chance for at booke sig ind til lærerige kurser, som hjalp mig til at blive klogere på blandt andet jobsøgning.

En dag blev jeg kontaktet af CA A-kasse, som lod mig vide, at arbejdsløsheds-kassen havde et potentielt beskæftigelse til mig. Jeg var jublende.

Ugen efter var jeg til møde på mit kommende arbejde. Mødet forløb positivt, og senere samme dag ringede de mig om, at jobbet var mit.

Jeg nåede at gå ledig i tre måneder, og det er en lettelse, at jeg atter har et arbejde. Jeg er henrykt for mit nye arbejde.
Det er en byrde at være ledig, og det er essentielt at blive tilbudt den mest kompetente bistand.

Jeg følte mig vejledt kompetent af min virksomhedskonsulent.
At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge som meldt ind i en a kasse var på mange måder min overlevelse pengemæssigt. Derfor var jeg forsikret økonomisk, og jeg blev ikke på noget tidspunkt tvunget til at videresælge de genstande, der betyder noget for mig.